Tuotteen ominaisuudet

 
 
 

 

Waterproof

Vesitiivis

FOAMGLAS® on täysin vesi- ja höyrytiivis. Koska materiaali koostuu yksinomaan suljetuista lasisoluista, se on lasin tavoin vedenpitävä. Etu: FOAMGLAS® ei absorboi kosteutta, siihen ei tiivisty kosteutta eikä se turpoa, mikä estää korroosion eristeen alla.

 


 

Impervious to water vapour

Vesihöyrytiivis

Jokainen lasisolu on valmistusprosessista johtuen ilmatiiviisti (hermeettisesti) suljettu, minkä ansiosta FOAMGLAS® ei päästä lävitseen yhtään vesihöyryä tai muita kaasuja. Etu: FOAMGLAS® ei tarvitse höyrysulkua, eristetyt putket ja astiat pysyvät kuivina eivätkä hapetu eristeen alla. Lämmöneristyskyky pysyy vakiona koko käyttöiän.

 


 

Non-combustible

Palamaton

FOAMGLAS® on valmistettu puhtaasta lasista ja se on siten palamaton ja ei -absorboiva. Etu: Turvallinen varastoida ja asentaa. Koska FOAMGLAS® on epäorgaaninen, se ei pala eikä vahvista tai ylläpidä paloa. Se toimii palosuojana eivätkä syttyvät nesteet tai kaasut pääse FOAMGLAS®-eristeen läpi (ei pehmenemistä).

 


 

Resistant to attack

Ei pilaannu

FOAMGLAS® on epäorgaaninen. Linnut ja tuhoeläimet eivät voi vaurioittaa sitä eikä se lahoa. Etu: Voidaan käyttää eristeenä maanalaisissa rakenteissa, koska linnut ja tuhoeläimet eivät voi syödä sitä eivätkä ne voi tehdä siihen pesiä. Materiaali ei myöskään toimi mikrobien ja bakteerien kasvualustana.

 


 

High compressive strength

Suuri puristuskestävyys

FOAMGLAS® kestää poikkeuksellisen hyvin jatkuvaa puristusta muotoaan muuttamatta. Etu: FOAMGLAS® ei puristu eikä painu ja pystyy kantamaan tukirakenteet ja putkiripustukset ilman kylmäsiltoja.

 


 

Dimensionally stable

Hyvä muotolujuus

FOAMGLAS® pitää muotonsa, koska lasi ei laajene eikä kutistu. Etu: FOAMGLAS® ei kierry eikä taivu. Se pysyy muuttumattomana, koska sen lämpölaajenemiskerroin on samaa luokkaa kuin teräksen. Tämä minimoi eristysjärjestelmään, saumoihin ja päällysteisiin syntyvät rasitukset lämpötilan vaihtuessa. Eristemateriaalin lämpölaajenemisen rajoittaminen on paras tapa varmistaa järjestelmän pysyminen tiiviinä.

 


 

Acid resistant / chemical resistant

Hapon- ja kemikaalinkestävä

FOAMGLAS® kestää orgaanisia liuottimia ja miltei kaikkia happoja, koska se on valmistettu puhtaasta lasista. Etu: Happamat kaasut, muut syövyttävät aineet tai olosuhteet eivät vahingoita eristettä. Lasin kemiallinen kestävyys tunnetaan.

 


 

Easily cut to shape

Helppo leikata haluttuun muotoon

FOAMGLAS® on helppo leikata ja asentaa paikan päällä tai sen voi tilata mittojen mukaan leikattuna. Projektin edellytyksistä riippuen FOAMGLAS® on helppo sahata työmaalla kovametallisahalla ja muilla perustyökaluilla.

 


 

Ecologic

Ympäristöystävällinen

FOAMGLAS ® on valmistettu luonnollisista, lähes rajattomista raaka-aineista (hiekka, dolomiitti, kalkkikivi). Eriste ei sisällä kaasuja tai otsonikerrosta vahingoittavia aineita (CFC / HCFC, jne.), liekinsuoja-aineita tai muita ympäristölle haitallisia sideaineita.
Rajoittamattoman käyttöiän ja luotettavan eristyskyvyn ansiosta FOAMGLAS® vähentää uuden tai kierrätetyn eristemateriaalien käyttötarvetta sekä tuotannon ja kuljetusten energiankulutusta.